The K Park
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chung cư Times City Park Hill Premium. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chung cư Times City Park Hill Premium. Hiển thị tất cả bài đăng

Bảng giá căn hot nhất Park Hill Times City

Bảng giá căn hot nhất Park Hill Times City

Bảng giá căn hot nhất Park Hill Times City


STT
MÃ CĂN
THÔNG TIN CHI TIẾT
GIÁ BÁN (TỶ)
TÌNH TRẠNG
BÀN GIAO
Ngày ban hành
CSBH
được áp dụng
Chính sách chi tiết
TÒATẦNGCĂNSỐ
PN
HƯỚNG BCDIỆN TÍCH
TÒA PARK 2
1P022215P02221503TB128,25.441Hoàn thiện01/11/2016- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
2P022915P02291503TB128,25.187Hoàn thiện1/11/2016
3P023015P02301503TB128,25.127Hoàn thiện01/11/2018
4P022404P02240403ĐB122,25.207Hoàn thiện01/11/2019
3P023015P02301503TB128,25.127Hoàn thiện01/11/2016
4P0212A17P0212A1703B117,24.772Hoàn thiện1/11/2016
8P022404P022443ĐB122,25,207Hoàn thiện01/10/2016
TÒA PARK 09
6P092712AP092712A04TN129.75.685Thô01/11/2016- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019 đối với căn hoàn thiện và 26/12/2018 đối với căn nhận thô
- Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
6P090912BP090912B03TB99.74,367Hoàn thiện01/11/2016
TÒA PARK 05
1P050215P05021503107,94.491Hoàn thiện01/11/2016- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
TÒA PARK 08
2P080201P08020103B138.55.504Hoàn thiện01/11/2016- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
TÒA PARK 09
3P090201P0902010276,33.387Thô01/11/2016- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
4P090204P09020403ĐB1265.838Thô01/11/2016
- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
5P090215P09021503TB101,14.643Thô01/11/2016
6P090212AP09212A04TN128.55.746Hoàn thiện01/11/2016- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019
TÒA PARK 10
7P100205P10020504ĐN145.07.623Thô01/11/2016
- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT) - CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019 đối với căn hoàn thiện và 26/12/2018 đối với căn nhận thô - Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô - CK 12% cho KH thanh toán sớm
8P100404P10040404Đ178,48.744Thô01/11/2016
9P100405P10040504Đ1577.502Thô01/11/2016
10P103405P10340504Đ1576.835Hoàn thiện01/11/2016
11P100303P10030304B154.96.934Thô01/11/2016
TÒA PARK 11
6P112420P11242003B1194,766Thô1/9/2016- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019 đối với căn hoàn thiện và 26/12/2018 đối với căn nhận thô
- Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
7P110301P11030103B1194,738Hoàn thiện1/9/2016
8P112201P11220103B1194,835Hoàn thiện1/9/2016
9P112801P11280103B1194,655Thô1/9/2016
10P113117P11311703TB122.34.976Hoàn thiện01/10/2016
12P111501P11150103B1194.932Thô01/10/2016
10P110407P11040704ĐN1446.603Hoàn thiện01/11/2016
14P110611P11061103N1175.003Hoàn thiện01/10/2016
15P112612BP112612B03TN111.75.128Thô01/10/2016
12P110216P11021602T67,93,049Thô01/11/2016
- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019 đối với căn hoàn thiện và 26/12/2018 đối với căn nhận thô
- Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
13P110217P11021703TB121,35,323Thô01/11/2016
14P110210P110210116,503116,54,961Hoàn thiện01/11/2016
15P110407P11040704ĐN1446.603Hoàn thiện01/11/2016
16P110304P11030404ĐB1496.534Hoàn thiện01/11/2016
12P112417P11241703TB1225.277Thô01/11/2016
10P110301P11030103B1194.738Hoàn thiện01/11/2016
TÒA PARK 12
6P112420P11242003B1194,766Thô1/9/2016- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019 đối với căn hoàn thiện và 26/12/2018 đối với căn nhận thô
- Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
7P110301P11030103B1194,738Hoàn thiện1/9/2016
8P112201P11220103B1194,835Hoàn thiện1/9/2016
9P112801P11280103B1194,655Thô1/9/2016
10P113117P11311703TB122.34.976Hoàn thiện01/10/2016
12P111501P11150103B1194.932Thô01/10/2016
10P110407P11040704ĐN1446.603Hoàn thiện01/11/2016
14P110611P11061103N1175.003Hoàn thiện01/10/2016
15P112612BP112612B03TN111.75.128Thô01/10/2016
17P120202P12020202B79,23.524Thô01/11/2016
- Tặng 01 suất đỗ xe ô tô miễn phí trong vòng 5 năm hoặc được giảm trừ 87 triệu (giá trước VAT + KPBT)
- Giảm trừ 4,000,000 VNĐ/m2 thông thủy đối với các căn nhận thô
- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% trong 30 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 26/02/2019
- CK 12% cho KH thanh toán sớm
18P120204P12020403ĐB122,35.523Thô01/11/2016
19P120206P12020602Đ68,13.162Thô01/11/2016
20P120207P12020703ĐN119,55.624Thô01/11/2016
21P120219P12021902B73,53.291Thô01/11/2016
22P120222P12022203B118,54.892Hoàn thiện01/11/2016
 
Copyright © 2016 The K-Park, Bảng giá chung cư The K-Park Văn Phú, Hà Đông. Designed by The K Park