The K Park
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báng giá mới nhất tòa M2 Vinhomes Metropolis Liễu Giai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báng giá mới nhất tòa M2 Vinhomes Metropolis Liễu Giai. Hiển thị tất cả bài đăng

Báng giá mới nhất tòa M2 Vinhomes Metropolis Liễu Giai

Hotline mua căn hộ và cho thuê: 091.337.4482
V- landBán hoàn thiệnCho thuêATTĐAQueenANew
123456789101111A1212A15
DTích 79,4120,2143,1976,4178,9849,7873,0579,6357,17120,2143,4476,4180,2100,0778,96
TT 71,77110,34133,3269,0472,2144,8265,0772,8751,44110,77133,3369,0473,3691,6572,24
Hướng TNTN-TBTB-ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB-ĐNĐN-TNTNTNTNTN
233221221332232
5,56110,08712,3535,4168,222
5,6179,9705,8555,58110,17212,4548,293
3,99410,34312,6575,7885,698
12,6145,68410,25812,5558,363
5,87210,34813,2754,22610,55612,9098,611
10,39010,59912,9608,646
10,43213,68210,6428,681
10,47413,73310,6846,0078,717
6,05010,60013,8856,32810,81213,2138,823
10,22213,4286,09610,42812,758
5,85210,30610,51412,8598,575
4,5648,858
10,7264,5996,5604,4358,929
10,60010,8128,823
10,8359,020
10,8104,6354,4698,999
10,8354,48811,0519,020
10,7264,43510,9405,9588,929
10,39010,59912,9608,646
9,97013,42810,17212,4545,6658,293
10,42812,758
10,7684,6174,45510,9838,964
4,6174,4558,964
10,76810,98313,4158,964
10,7684,45510,98313,4158,964
10,9838,964
10,6424,38710,8558,858
10,6424,38710,8558,858
4,38710,85513,2648,858
10,64213,2648,858
10,6004,36710,81213,2138,823
10,3066,1704,22410,51412,859
10,4744,30610,6848,717
10,4744,31210,68413,0618,717
10,2224,18310,428
10,3064,22410,5148,575
10,3066,1904,22410,514
10,05412,90010,25812,5558,363
9,88612,3538,222
9,84410,0448,187
9,7609,9598,116 
Copyright © 2016 The K-Park, Bảng giá chung cư The K-Park Văn Phú, Hà Đông. Designed by The K Park